Disajnová vlnka Disajnovy obrazek
Disajnová vlnkakLfREE.net do škol  
Disajnovej obrazek

O projektu

kldoš - projekt klfree.net

Novinky

Spuštění webu

Dnes byla spuštěna webová prezentace projektu KLDOŠ
4.8.2008

Všeobecně známé problémy s připojením školských zařízení k Internetu v rámci projektu SIPVZ vedly na podzim tohoto roku k definitivnímu odpojení státem zajišťované a financované konektivity. Statutární město Kladno problém proaktivně řešilo a vypsalo proto výběrové řízení na připojení základních škol zřizovaných městem k celosvětové síti. Jelikož jedním z cílů našeho sdružení je i podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání, rozhodli jsme se tohoto řízení zúčastnit.

Samotná problematika projektů SIPVZ (Státní Informační Politika ve Vzdělávání), Indoš a podobně je poměrně komplikovaná a výsledkem je značný informační chaos, kdy do posledních dnů nebylo jasné kdo a jestli bude konektivitu dále zajišťovat a hradit. Logo klfree.netStatutární město Kladno, jako zřizovatel místních základních škol, se rozhodl nečekat a urychleně vypsal výběrové řízení. V doslova šibeničním termínu (mezi 11. a 18. říjnem) bylo nutné rozhodnout zda se projektu chceme zúčastnit a připravit nabídku. Několik našich členů s vypětím všech sil zpracovalo projekt včetně všech potřebných formálních náležitostí a ten byl následně přihlášen do soutěže. Výběrového řízení se kromě našeho sdružení zúčastnily i firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a GTS Novera a.s. K našemu překvapení jsme výběrové řízení vyhráli my!

Zavládly radost i obavy. Radost z výhry a obavy z nedostatku času na realizaci projektu. Výsledek nám byl oznámen 22.10.2007 a datum uvedení připojení do provozu u všech 13 základních škol bylo stanoveno na 1.11.2007. Počítejte s námi, na realizaci jsme tak měli celých 9 dní, tj. 1,4 připojených škol denně (svátky a víkendy pro nás samozřejmě neexistují). Termíny na plánování, montáže i testovací provoz bylo nutné co nejvíce zkrátit a někde i vypustit fázi testování.

Hned 22.10. večer se odehrála bojová porada všech členů zajímajících se o tento projekt a bylo vytvořeno několik pracovních skupin. Každé skupině bylo přiřazeno několik škol. Dohodli jsme se na použitém hardware, způsobu připojení škol, adresních plánech a podobně. Z důvodu rychlosti realizace se většinou jedná o připojení pomocí vyhrazeného radiového spoje (5 GHz) z našeho nejbližšího Node, někde je ale do školy dovedeno přímo optické vlákno již nyní.

Hned od následujícího rána probíhaly prohlídky jednotlivých škol a některé týmy byly natolik aktivní, že dokonce začaly i s montáží zařízení. Při prvních montážích vyšly najevo další skutečnosti, které měly sehrát rozhodující úlohu pro další dny. Postupně jsme zjišťovali technické i administrativní pozadí současného řešení připojení škol, známé jako "projekt Indoš". Do hry následně vstoupil třetí subjekt a to firma Auto Cont CZ a.s.. Ta zajišťuje na části zdejších škol správu počítačové sítě a bylo tedy nutné přepojování od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k nám vhodně koordinovat. To se po úvodních komunikačních potížích podařilo.

V mezičase pracovala i skupina softwarová a síťová, která zajistila konfiguraci předávacích bodů, tunelů a centrálního serveru pro školy. Jakkoliv není práce těchto členů přímo na střechách vidět, nebylo by možné projekt realizovat bez jejich přispění. Bylo připraveno monitorovací centrum projektu, sledování zatížení linek a spolehlivosti přípojek.

V prvních listopadových dnech tak měla většina škol k dispozici funkční přípojku do naší sítě (a jejím prostřednictvím i do ostatních sítí se kterými je propojena). Bohužel s výjimkou škol které si již dříve zajišťovaly správu sítě samy nebylo možné školy hned přepojit, zejména kvůli dlouhé dodací lhůtě zařízení, které pro správu školní sítě a vlastního připojení dodávala a instalovala společnost Auto Cont CZ a.s.. Několik škol tak muselo přežít dny bez aktivované přípojky. U těch jsme alespoň nouzově zajistili připojení provozních počítačů prostřednictvím běžně používaných standardních technologií.

kLfREE.net (c) 2008